Road Transportation by Truck:truck, semi truck, speed, trucking, transport, transportation, logistic, shipping, logistics, shipper, shipment, time, highway, trailer, wheels, vehicle, heavy duty, in motion,motion, speeding, driver, delivery, deliver, cdl, license, company, economy, euro, business, destination, sunny

Naše služby - Wagmann s.r.o.

Celovozové přepravy zajišťujeme jak v rámci vnitrostátní, tak mezinárodní přepravy.

Přímé celovozové přepravy ( FTL ) jsou vhodné pro paletizované i nepaletizované zásilky. Vybereme pro vás vozidla, která budou svou kapacitou co možná nejlépe odpovídat rozměrům a hmotnosti vašich zásilek.

Pokud vaše paletizovaná nebo nepaletizovaná zásilka nenaplní kapacitu celého vozidla, zajistíme tzv. dokládku ( LTL ).

  • Vyzvedneme a doručíme zásilky přesně podle požadavků objednavatele.
  • Zajistíme přepravu v režimu ADR.
  • Pro zásilky mimo EU zajistíme veškeré celní služby.
  • Zajistíme přepravu s řízenou teplotou – pro zboží snadno podléhající zkáze.

Ať už se jedná o export nebo import, zajistíme vám celovozové přepravy a dokládky do všech zemí Evropy a to jak vlastními vozidly, tak vozidly našich smluvních partnerů.

© 2018 Wagmann s.r.o - dopravní a logistické služby | Vyrobilo studio